Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Ruh ve maddeden teşekkül eden insan, erdem ve erdemsizliklerin de fâili durumundadır. Bir başka ifadeyle erdem ve haz arasında varlığını gerçekleştiren insan için ahlâkî prensipleri hayat rehberi haline getirmek bir varoluş sorunudur. Felsefenin/hikmetin pratik yönünün önemli bir parçası ahlâktır. Ahlâk felsefesi tek bir bakışın hâkim olmadığı bir gerçeklik alanıdır. Farklı bakış açıları ahlâk felsefenin zenginliği olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte ahlâk felsefesi içinde; İslâm ahlâk felsefesi,
45 TL.
Yenilmez olan hiç darbe almayan değil, darbeden yaralanmayandır. Romalı filozof, devlet adamı, hatip ve tragedya yazarı Lucius Annaeus Seneca, Stoa felsefesinin öncüleri arasındaki en özgün sestir. İmparator Neron'un hocalığını ve danışmanlığını yapan filozof, parlak ve iniş çıkışlarla dolu yaşamında, sürgün yıllarında, Neron'un deliliğini yatıştırma çabasında teselliyi hep felsefede bulmuştur. Hayatta bilgece bir duruşun yaşananların içinden geçerek ve yaşam arenasında insanın kendi olarak var olmasıyla ka
15 TL.
Biyolojinin son yüzyıldaki gelişimi nefes kesici bir hızla ilerliyor. Evrimden epigenetiğe uzanan bu göz alıcı gelişim sürecine önemli katkılar sağlayan başarılı biyolog Denis Noble Yaşam nedir? sorusuyla yola koyuluyor. Biyoloji alanındaki popüler ve yaygın 'Genetik program' yaklaşımını eleştiriyor, yer yer ters yüz ediyor ve bize yaşamın kitabını okumayı değil yaşamın müziğini dinlemeyi öneriyor. Yazarın anlaşılır bir dille sunduğu bu bilimsel hikayenin en çarpıcı yönü ise 'sistem biyolojisi' gibi karmaşı
22.22 TL.
Bu kitaba hermenötik nedir? veya hermenötigin anlami gibi basliklar da verilebilirdi, çünkü bu eser her seyden önce bir zamanlar aydinlarca da pek bilinmeyen, ayni zamanda bu eserin yazarinin yorumla ve özellikle metin yorumuyla ilgilenen pek çok brans için oldukça önemli sayilabilecek bir kavrami arastirmasi sürecinde olusan yazilardan ibarettir.Bu çalisma, edebî eser teorileriyle ilgili olarak Bultmann'in kutsal metin yorum teorisinin önemine deginen özel bir projenin yazilma asamasinda ortaya çikmistir.
28 TL.
Dünyanın en büyük düşünürlerinin çığır açan fikirlerini keşfedin! Ders kitapları, felsefenin önemli teorilerini, ilkelerini ve figürlerini filozofları bile çileden çıkaracak kadar sıkıcı metinlere dönüştürebiliyor zaman zaman. Felsefe 101 gereksiz detaylara ve yorucu felsefi kuramlara yer vermek yerine insanın büyüleyici düşünce ve sorgulama tarihinin kapılarını size açıyor; Aristoteles ve Heidegger'den, istenç ve metafiziğe, başka yerde bulamayacağınız yüzlerce ilginç felsefi bilgi ve düşünce sunuyor. Varo
30 TL.
Yirmiye yakın kitabı bulunan Prof. Dr. Ömer Naci Soykan, Türkiye'de ve Türkçe felsefe yapmanın önemini her zaman vurgulayan ve çalışmalarını bu yönde ilerleten felsefecilerin başında geliyor. İlki 1993 yılında yayımlanan Manzaraları'nın bu dördüncü cildi de aynı amacı hedefliyor. İnsan hakları, demokrasi, Türkiye'de aydın olmak, nesnelerin bölümlenmesi, yorumbilgisel yaklaşım, Alman felsefesine giriş gibi farklı ama aynı bakış açısıyla kaleme alınmış metinler geniş bir panorama sunarken, özünde felsefenin i
20 TL.
Spinoza'dan miras kalan demokrasi sorunu, Althusser, Deleuze ve Matheron'un çalışmalarından beri, özel bir felsefi üretkenlikle inceleme konusu olmayı sürdürmüş güncelliğe ve yeniliğe sahiptir. Eylem Canaslan'ın çalışması bu felsefi magmanın kolu olarak şekillenirken, eksiksiz bir historiografik yeniden inşayı yoğun bir felsefi canlılıkla birleştirerek, güncel Spinozacı araştırmalara anlamlı bir katkı sunuyor. Canaslan'ın metninin kompozisyonu, hem kavramsal bakımdan kusursuz tarzda hem belli bir hareket v
35 TL.
Batı felsefesinin doğum yeri kabul edilen Miletos okulunun üç temsilcisinden kalan Fragmanlar ilk kez Türkçede: Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes'in hem kişilikleri, hem doktrinleri, hem alımlanmaları. Fragmanları tematik haliyle gösteren bu kitap, Platon'dan günümüze adı sıkça geçen ama kim oldukları ve felsefeye katkıları tam olarak bilinmeyen bu filozofları kopuk ve gizemli kişilikler olmaktan çıkarıyor ve bağlamları içinde sunuyor.
65 TL.
Aristoteles (MÖ 384-323): Antik Yunan'ın en önemli ve çok yönlü filozoflarından biridir. Platon'un öğrencisi, Büyük İskender'in öğretmeni, Lykeion Okulu'nun kurucusudur. Orta Çağ'da Musevi, Hristiyan ve Müslüman düşünürleri etkilemiş, etkisi Rönesans, Reform ve Aydınlanma dönemine kadar yayılmıştır. Biyoloji, fizik, kimya, psikoloji, etik, mantık, metafizik, retorik, şiir sanatı, bilim felsefesi ve siyaset kuramı hakkında günümüze ulaşan metinleri bu alanlarda kurucu metinlerden sayılmaktadır. Antik Yunan'
35 TL.
Günümüzün biyoteknolojik ve genetik gelişmeleri, insan doğasının geleceğine ilişkin pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor. Bu gelişmelerin felsefi, etik ve siyasal sonuçlarını ele alan Habermas'ın yönelttiği en çarpıcı soruların başında, insanın tasarımcısının yüce bir varlık değil, yine bir insan olmasının, insanın kendini tanıyıp bilmesi açısından nasıl bir sonuç doğuracağı geliyor. Pratik felsefenin adalet kuramları tartışmaları içinde tıkanmasını eleştirip, ahlakın tür etiksel bir anlayış içinde ele
18 TL.
Ehl-i sünnetin incisi İmam-ı Azam Hazretleri'nin birbirinden kıymetli 9 eserin tamamı Arapça asıllarıyla beraber okuyucuların istifadesine bu çalışmayla sunulmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin akaidî mücadelesini; sapkın fikirlere karşı kalkan olduğunu; talebelere, hocalara, yöneticilere verdiği hayatî nasihatlerini ve öğütlerini bulacağınız, işte bu 9 eser; 1- Fıkhu'l-Ekber: Büyük fıkıh mânâsınadır. Ehl-i sünnet akâidine dâir olduğu için bu adı vermiştir. Çünkü kendisinin de dediği gibi, doğru itikâd ile y
78 TL.
Geleneksel sanat kuramının temel tartışmasını oluşturan Aristoteles mimesisi, sanatın kaynağını gerçeklik olarak tanımlayarak, her ne kadar bu bir yeniden yorumlama da olsa, sanatçıya da gerçekliği taklit etme görevini vermiştir. Antimimetik sanat kuramı ise bu geleneğe karşı çıkarak, sanatın gerçeklikten bağımsız olduğunu, bu nedenle de sanatın gerçekliği taklit etmediğini öne sürmektedir. Bu kitapta yer alan çalışmada, antimimesis ve antimimetik sanat kuramının özellikle edebiyatta karşımıza çıkabilecek y
16 TL.
Stoa - Tan Doğan Stoa Ahlakı - Afşar Timuçin Enkheiridion, 1-23 - Epiktetos - Çev. C. Cengiz Çevik Erken Dönem Hıristiyanlık'ta Stoacılık ve Aziz Paul - Fatih Mehmet Berk Erken Dönem Stoa Düşüncesinde Khōra - Melike Molacı Antik Stoa'da Kader ve İrade Özgürlüğü Sorunu - Celal Gürbüz Stoa Felsefesinde Fizik ve Etik: Mutluluğun Yolu Olarak Stoacı Erdem - Mustafa Ağaoğlu Kleanthes - Hatice Nur Erkızan İlk Stoa Döneminde Tarsuslu Bir Filozof: Khrysippos - Mustafa Günay Birey Toplum Diyalektiğinde Ep
35 TL.
Estetik - Prolegomena - Alexander Gottlieb Baumgarten Çev. Berk Özcangiller Baumgarten'dan Kant'a Estetikteki Dönüşüm Gamze Keskin Hume'un Estetiğinde Beğeninin Ölçütü Soruşturması Nurten Öztanrıkulu Trajik Sanat Üzerine - Friedrich Schiller Çev. Diler Ezgi Tarhan Değişik Estetik Nesnelere İlişkin Dağınık Düşünceler -Friedrich Schiller Çev. Diler Ezgi Tarhan Fichte ve Alman Romantisizmi Nil Avcı Hegel'de Özne-Nesne Birliği Arayışında Sanatın Rolü Berk Özcangiller Nietzsche'nin Perspektifinden 'Güzel'in Ölçü
25 TL.
J.J. Rousseau, her insanın özgür doğduğunu fakat medeni bir yaşantının var olabilmesi için toplumun çıkarları doğrultusunda bireysel özgürlüklerden feragat edilmesi gerektiğini ve bunun da yalnızca, herkesin özgür iradesiyle kabul ettiği bir toplum sözleşmesiyle var olabileceğini söyleyerek siyaset felsefesinde çığır açmıştır. Toplum Sözleşmesi, 1762'de yayımlandığında modern demokrasi anlayışının temellerini atmış ve o döneme kadar gündeme dahi getirilmeyen halk egemenliği düşüncesini öne sürmüştür. Sivil
12.5 TL.
Jean - Jacques Rousseau (1712 - 1778) : Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev'den Emile'e, insanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı'ndan İtiraflar'a, insanlık tarihinde çığır açan Aydınlanma düşüncesinin en önemli Romantik düşünür - Yazarıdır. Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev (1750) ise, Rousseau'yu Fransa'ya ve dünyaya tanıtan kitap olmuştur.
8 TL.
Yunan kültürünün aydınlanma üzerine etkisi ve estetik kuramına Nietzsche'nin bakışı.
12 TL.
Elinizdeki çalışma; nihilizme yazgılı Batı metafizik düşünce geleneğini çetin bir şekilde eleştiren ve söz konusu nihilizm sorununu modern zamanların en cid-di krizi olarak okuyan, aydınlanma karşıtı Wilhelm Friedrich Nietzsche'nin, dönemine ait eleştirilerini, günümüze dair ise sosyal, politik ve felsefi çıkarımla-rını içermektedir. Radikal duruşuyla modernizmin rotasını keskin bir biçimde postmodernizme doğru çevirmiş olduğunu düşündüğümüz aykırı filozofun bir bütün olarak felsefesi içerisinden, estet Nie
40 TL.
Descartes için, felsefe yapmak, bütün diğer bilimlerin önünde gelir ve onlardan daha üstündür. Felsefe yapmak, en az gözü kör olmaktan kurtulmak kadar önemlidir. Bu amaçla felsefe yapmak ve ona başlarken de bir yöntem belirlemek zorunludur. Descartes'ın felsefesi klasik felsefeye bir tepki olarak Metodoloji ile başlar ve bu yeni felsefe başta aşağı Tanrı ilkesi üzerinden şekillenir. Descartes her alanda önemli etkiler bırakmakla birlikte, onun en önemli yanı zihin felsefesidir. Metafiziğini insan zihni üzer
18 TL.
Wilfred Cantwell Smith, son dönemde yetişmiş ve çalışmalarını daha çok İslamiyet üzerine yapmış bir teolog ve aynı zamanda karşılaştırmalı dinler tarihçisidir. Özellikle İslamiyet üzerine yaptığı çalışmalar hem Batı'da hem de İslam dünyasında ses getirmiş, dini çoğulculuk ve dinler arasında bir diyalogun olması için büyük bir gayret göstermiştir. Bir başka deyişle o, böyle bir çabayı gerçekleştirmek için kendi teolojisini de eleştirmekten uzak durmamıştır. Bu kitapta da dinin tanımlanması ve mahiyeti, iman-
20 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1