Sonucu Daralt
Kategori
(x)Sosyolojik Araştırmalar
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 503 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Modernist-postmodernist tartışması karşısında feminizmin sıra dışı konumu feminist girişimin geleceği açısından muazzam bir öneme sahiptir. Söz konusu sorunlar sıradan olmaktan uzaktır. Postmodernizm, başka şeylerin yanı sıra, Aydınlanmacı düşüncenin rasyonel-irrasyonel ve özne-nesne gibi temel dikotomilerine karşı çıkar. O, Aydınlanmacı bilginin insan-merkezciliğini ve hatta bizzat ?insan'ın statüsünü sorgular. Bunlar feminizmin muğlâk kalabileceği sorunlar değildir. Bütün ?feminizmler'in ortak bir yanı Ba
30 TL.
Kitapta, Türkiye'de ve dünya genelindeki geçmişten bugüne dek sürmekte olan nepotizm tartışmaları, sosyal dışlanmayı oluşturan etkenler ve yoksulluk başta olmak üzere çocuk işçiliği, çalışan yoksul profilleri ve pek daha fazla alt başlık incelendi. Bu olguların nedenselliği, nesnel boyutları ve sonuç öbeği araştırılırken sosyal dışlanmanın küresel kapitalizm dönemine özgü bir kavram olması sebebiyle halk ile gerçekleştirdiği yüzyüze röportajlarda bir nevi bu kitabın oluşmasını sağlandı. Güneyan'ın sayısı e
15 TL.
Bu küçük ve okunabilir kitap geniş ölçekli tasarım kuramına yapılmış en önemli modern katkılardan biridir. David A. Crane, Journal of the American Institute of Planners Çoğu zaman, bir kentte yaşamanın aslında bir imgede yaşamak olduğu unutulur. O kentin caddeleri, bulvarları, kıyı şeritleri, tarihi binaları, görkemli köprüleri, alışveriş merkezleri hep bir izlenimi pekiştirir gibidirler. Üstelik bir kenti algılayış zaman içinde olduğu gibi, kişiden kişiye de değişir. Herhalde aynı olduğunu ileri sürebilec
20 TL.
Açık ve kolay anlaşılır bir dille yazılan bu bilim ve teknoloji araştırmaları giriş kitabında bilim ve teknolojinin insan topluluklarının sosyal inşaları oldukları vurgulanmaktadır. Kitaptaki örnek-olay araştırmaları bilimlerin dinle sınırlarından sayborglar, robotlar ve üreme teknolojilerine kadar çeşitli alanları içermektedir. Öğrenciler bu kitap sayesinde bilim ve teknoloji araştırmalarının ne olduğunu hızla kavrayacaklardır. Randall Collins, Pensilvanya Üniversitesi Bilim savaşlarının ortasında bu kit
25 TL.
Yazarlar Emel Yeşilkayalı Turgay Çavuşoğlu, Hüsamettin Çetin Rahmiye Bozkurt Turhan Akmanlı Kahraman Eroğlu Yunus Kara Abidin Özdemir Şevket Perçin Pınar Özdemir Meriç Ramazan Mehmet Ali Şahin Tülin Kuşgözoğlu Alim Yavuz Ufuk Coşkun Bu kitabın öncelikli amacı, sosyal hizmet bölümü öğrencilerine ve yeni mezunlarına kariyer seçeneklerinin çeşitliliğini göstererek umut aşılamak ve güçlerini arttırmaktır. Kitabın diğer amacı da uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplin olan sosyal çalışma mes
28 TL.
Yazarlar Emine Özmete Melek Zubaroğlu Yanardağ M.Zafer Danış Gülay Günay Melike Tunç Tekindal Deniz Say Şahin Türken Çağlar Gülsüm Çamur Duyan Gülsüm Korkut Umut Yanardağ Melek İpek Taner Artan Seda Attepe Özden Bülent Karakuş Yaşlılık ve Sosyal Hizmet kitabıyla, yaşlılık alanında sosyal hizmet mesleğini ilgilendiren tüm boyutlar ele alınmaya çalışılmıştır. Her ne kadar sosyal hizmet kuram ve yaklaşımları uygulayıcılar için evrensel bir çerçeve sunsa da söz konusu ihtiyacın giderilmesine yönelik
38 TL.
Havva'nın Saklı Yüzü, ilk olarak 1977'de Arapça yayımlandı, İngilizce çevirisiyse 1980'de piyasaya çıktı. Kitap çıkar çıkmaz başarı yakaladı ve Arap toplumunda kadın çalışmalarının başlıca ders kitaplarından biri haline geldi. O zamandan bu yana Arap kadınları uluslararası arenada sivrilmiş ve toplumdaki statülerini iyileştirmeye yönelik önemli bir ilerleme kaydetmişlerdir. Fakat ne yazık ki Nevâl es-Sâdevî'nin kitabında gündeme getirdiği konuların pek çoğu bugün de geçerliliğini korumakta. Kitabı okumak, t
37.04 TL.
Pierre Bourdieu'nün ilk dönem çalışmaları arasında yer alan Bir Pratik Teorisi için Taslak, iki kısımdan oluşuyor. İlk basımı 1972 yılında gerçekleşen kitabın Kabiliye Üzerine Üç Etnoloji Çalışması başlıklı ilk kısmında Bourdieu, Kabiliye'de şerefe yüklenen anlam ve rolleri, dil ve anlatılar üzerinden inceleyerek topluluk ilişkilerinin kurallarına ve yaptırımlarına dikkat çekiyor. Bu kısımdaki ikinci bölümde, Kabiliye evlerinin mekânsal kurgusu ile gündelik pratikler ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki
35.19 TL.
En iyi hükümet en az hükmedendir. Sivil İtaatsizlik terminolojisini hayatımıza kazandıran Henry David Thoreau'dur. Hindistan'da Mahatma Gandhi'den Amerika'da Martin Luther King ve Malcolm X'e kadar etkisini hissedebileceğimiz bir isim. Thoreau Sivil İtaatsizliğin, kişinin vicdanını ve özerkliğini yasaların gerekliliklerinden daha ön plana alması gerektiğinin altını çizmektedir. Sivil itaatsizlik'te filozof Henry David Thoreau, eğer bu yasaların adaletsiz olduğu kanıtlanırsa, vatandaşların hukuk kuralların
7 TL.
Savaş, milyonlarca insanın kaderini değiştirmektedir. Bombalı saldırılar, kaos, ölüme şahitlik, işkence ve yaralanmalar milyonları zorunlu olarak göçe itmektedir. Ölümden kaçanların tek bir amacı var: canlarını kurtarmak. En temel insani hak olan canını kurtarmak onları korkunun, kaygının, çaresizliğin çokça hissedildiği ülke sınırlarına doğru bir yolculuğa sevk etmektedir. Dev insan dalgaları dünyanın farklı yerlerine doğru belirsiz bir gelecekle ve plansız bir şekilde hareket etmektedirler. Elinizdeki bu
21 TL.
'Futbol asla sadece futbol değildir'... Ünlü gazeteci Simon Kuper'in 'futbol asla sadece futbol değildir' sözü bu çalışmanın ana konusu olmuştur. İran Türkleri için 1970 yılında Tebriz'deki traktör fabrikasının desteğiyle kurulan Traktor Sazi futbol kulübü kesinlikle 'sadece bir futbol kulübü' değildir. İran'da yapılan alan araştırmasının da tanıklığıyla, İran'daki Traktor Sazi futbol kulübünün, her şeye rağmen, neden, nasıl ve niçin İran'daki Türk kimliğinin bir parçası olduğunu okuyacak, sadece Azerbayc
20 TL.
Modern hayatın en güçlü referansı bilimdir. Beşeri ve sosyal bilimler ise kavramsal olarak insanlığın ihtiyacı olan ve ilgi duyduğu hemen her konuyu kapsayan alanlardır. Sosyal bilimlerin amacı; insanlığın var oluş süreci boyunca daha iyiye ulaşma yolundaki bilginin önemini ön plana çıkartmaktır. Beşeri bilimler, insanlığın temel olarak çevresel, sosyal ve kültürel anlamda gelişimin gözlemlendiği ve bütün sürecinin kayıt altına alındığı en önemli bir bilim alanıdır. İnsanlık tarihi her yüzyılda yeni bir ev
106 TL.
Bu çalışma, kültür turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen ve her yıl Aralık ayında Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine katılan yabancı ziyaretçilerin, maneviyata ilişkin algı düzeylerini ele almakta ve kültürün ayrılmaz bir parçası olan dinin turizm yoluyla farklı toplumlarla olan etkileşimini ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştırmada, kültürün din ile olan ilişkisi ve toplumlar üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, turizm hareketliliğinin, sosyolojik bir inceleme alanı olduğu ve çeşitli dini-kül
48 TL.
(BİRİNCİ KİTAP) KELAMİ SAHADA ESTETİK YAPI ORGANİZASYONU (Tecrübi Psikoloji Doktora Tezi, 1965) (İKİNCİ KİTAP) ŞAHISLARIN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE LİSANIN ROLÜ (Sosyal Psikoloji Doçentlik Tezi 1969) (ÜÇÜNCÜ KİTAP) DEĞERLER PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (Profesörlük Tezi, 1978)
27.78 TL.
Modern dönem sosyolojisinin kurucularından biri ve hatta en önemlisi olan Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları kitabında pozitivist gerçeklikten yola çıkarak sosyolojik bilgiye ulaşmanın metodolojisini anlaşılır bir dille ele alıyor. Sosyoloji bilimine giriş kitabı olarak da değerlendirilebilecek Durkheim'in bu eserini orijinal dilinden çevirisiyle size sunuyoruz.
13.5 TL.
Bu eser, başından beri ele aldığımız bölünme, ayrışma ve manipülasyonlara neden olan ve bundan sonra da etkinliğini sürdürmesi mümkün görünen, önce zihnimizde oluşup daha sonra hayat pratiğine dönüştürdüğümüz kolektif kimlik ve temsillerin sosyolojik, psikolojik, siyasi, kültürel bir çözümlemesini okuyucusuyla buluşturmayı hedeflemektedir. Elinizdeki kitap, artık hayatımızın her safhasını, neredeyse tüm toplumları ve bir bütün olarak dünyanın geleceğini ilgilendiren bu paradigmal ön yargılardan kurtulmanın
27.78 TL.
Bu kitap, alanındaki ilk çalışma olup, Malatyalı kabadayılar konusunu işlemektedir. Çalışma kapsamında 100 civarında kabadayı, külhanbeyi, çak(k)al, kopuk, fiyakacı ve eşkıyanın hayatından kesitler aktarılıyor. Kitap, sıradan bir kabadayılık incelemesini aşan özellikler taşımaktadır. Bir Anadolu şehrinin dili, halet-i ruhiyesi, toplumsal ilişki biçimleri, kültürel ve folklorik anlayış ve gelenekleri, geçim/ekonomik yaşantı biçimleri, giyim-kuşam tercihleri, başka dünyalarla ilişkileri gibi ayrıntılar, bu k
23.15 TL.
İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Toplumsal Bilimlerde Bilimsel Yöntemin Gelişimi Bölüm 2 Kuramsal Yaklaşım ve Bilimsel Yöntem Bölüm 3 Toplumsal Araştırmaların Sınıflandırılması Bölüm 4 Bilimsel Araştırma Süreci Bölüm 5 Veri Toplama Teknikleri Bölüm 6 Sosyal Bilimlerde İstatistik Tekniğinin Önemi Bölüm 7 Verilerin Değerlendirilmesi ve Sunulması Bölüm 8 Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşamaları Bölüm 9 Kitap Olarak Yayınlanmış Alan Araştırmalarından Seçilmiş Örnekler Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Ek - I Türkiye'de Toplumb
41.67 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 503 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1