Sonucu Daralt
Kategori
(x)Sosyoloji Yazıları
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 236 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Ahmet Büke'nin Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi çıktı! Hakikatin Z. Halini anlatan öyküler! Gece, Hatçam Teyze'yi eve bırakırken omuzuma dokundu. Evlatçım, mesarif dediydim ama benim param buğdaylara yetti, dedi. Biliyorum Hatçam Teyze, dedim. Canın sağ olsun. Ertesi sabah yine gün doğmadan uyandım. Yan komşu Türkan Şoray'lı bir film açmış, sesleri bana kadar geliyor. Şöyle dizlerimi yokladım. Her zamanki ağrı gitmiş gibi geldi bana. Acaba cemre dizlerime de düşmüş müdür? dedim. İşte insan böyledir. Bile
20 TL.
Sıtkı Karadeniz | Usulü Yöntemin Öznesi Kılmak: Bir Kavramsal İz Sürme Denemesi Ömer Faruk Günenç | Bir Mitolojik Yapı: Mardin Evinde Mahremiyet Erhan Berat Fındıklı | Türk Romanında Barınma Kültürü, Kübik Apartman İmgesi ve Toplumsal Cinsiyet (1930-1945) Emin Selçuk Taşar | İhtiyaç Kavramının Mekân Politiği: Çamlıca Camii Örneği Melek Kutlu - Halil İbrahim Düzenli | Cumhuriyet Dönemi İstanbul'unda Cami Mimarisi Murat Şentürk | Mimarlığın ve Sosyolojinin Karşılaşma Alanı Olarak Kamusal Mekân Vedia Derda Taş
32 TL.
Bu Sayıda... Muhafazakâr Düşünce'den Takdim Tanrı'nın Ölümünün Politik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Derda Küçükalp Küreselleşmenin Savaşları ve Buharlaşan Adil Savaş Kuramı Adnan Bülent BALOĞLU Savaşa Dair Teorik Bir Yaklaşım, Şiddet, Askeri Devrim ve Savaşın Bengül Güngörmez Akosman Raymond Aron'un Savaş ve Barış Yaklaşımı Hatice Rumeysa Dursun Siyaset, Savaş ve Etik Mihriban Şenses Savaşı Siyaset ile Okumak: Clausewitz Paradigması Ne Söyler? Burak ÇAKIRCA Osmanlı'n
40 TL.
Some may know Bodrum as a pleasant vacation spot in Southwestern Turkey. Few, however, would know this town as the home of a small but influential Jewish community that thrived until the mid 20th century. In this book, artist and researcher C. M. Kösemen uses historic sources and interviews to flesh out the first comprehensive overview of this little-known Sephardic community. Here you will find compelling stories and poignant memories; of ancient Jewish settlements in the remote corners of the Bodrum penin
175 TL.
Gündelik hayat deneyimlerimizi sosyolojik teoriyle ne kadar ilişkilendirebiliriz? Starbucks'ta kahvemizi yudumlarken masaya bıraktığımız Iphone'ların yaydığı hazzı, Nusret'te kafes yerken toplumsalı tuzlayışımızı, iş yerinde Zaytung'taki haberlere güldükten sonra eve gelip Masterchef programını izlemeyi ya da Twitter'daki entelektüel profilimizi nasıl teorileştirebiliriz? Bu sorular bağlamında, arzunun toplumsal alanda nasıl üretildiğini, salt teorik değil aynı zamanda pratik açıdan da ele alarak uzun zaman
26 TL.
Bugünün sağlık ve hastalık algısı, geçtiğimiz yüzyıla kıyasla önemli ölçüde değişmiştir: Sağlığın devasa bir sektör haline gelmesi, ilaç pazarının büyük karlar getiren bir ticarete dönüşmesi, hastalıkların teşhisinde teknolojik tıbbi cihazların ileri düzey başarısı, yaşamın tıbbileştirilmesiyle birlikte modern tıbbın müdahalesine açılan hayatlar, sağlıklı yaşam mitlerinin bir tür tarikat kutsallığında benimsenmesi ve medya unsurlarının yaşlanma ve obezite korkularını toplumun bilinçaltına süpürmesi gibi bir
35 TL.
Elinizdeki kitap, 1980'li yılların ortalarında göç ve göçmenlere ilgimin başladığı yıllardan günümüze değin bitmeyen bir yolculuğun öyküsüdür. Bu yolculukta göç ve göçmenlerle ilgili odaklanılan sorunsal değişse de değişmeyen tek şey, göçle ilgili olarak kendi içinde tutarlı ancak sürekli bir biçimde geliştirilmeye çalışılan metodoloji arayışı olmuştur. Göçün tüm dünyayı ilgilendirecek önemli bir olgu olacağı ve Türkiye'nin göç veren ya da transit bir ülke olmaktan göç alan bir ülke konumuna geleceği yönünd
27.5 TL.
Bu çalışma, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalında yapılmış özgün ve yenilikçi bir çalışmadır. İlk bölümde, Çokkültürlülük kavramsal ve kuramsal olarak incelenmiş, kavram karmaşasını önlemek için Çokkültürcülük kavramı çalışmaya eklenmiştir. İkinci bölüm Toplumsal Güvenlik olgusunu Türk akademik dünyasına kazandırma gayreti içindedir. Üçüncü bölümde Çokkültürlülük ve Güvenlik konuları beraber ele alınırken dördüncü bölüm ABDnin rüyalar mı kâbuslar mı ülkesi olduğu, özgürlükler ülkesi olarak bili
60 TL.
Resimlerle Sosyoloji, Michael Haralambos ile Wendy Hope'un kaleminden çıkan ve alanında öncü illüstratör Matt Timson'un eğlenceli ve bilgilendirici çizimleriyle eşsiz bir öğrenim deneyimine dönüşen iki kitabın birleşiminden oluşuyor. Temel sosyoloji kavramlarının ve teorilerinin anlatıldığı ilk bölümün içeriği Karl Marx'ın kapitalizm, Weber'in sosyal eylem teorilerinden, Durkheim'ın anomi kavramı, Castells'in ağ toplumu ve Bauman'ın akışkan modernitesine kadar uzanıyor. İçeriğinin birçoğu gerçek araştırmala
25 TL.
Bu kitabın hikâyesi Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu'na dayanmaktadır. Bu sempozyumda yer alan iki oturum Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin farklı bakış açıları ve iddialar ile bir araya gelip sekülerleşme kavramı etrafında yaptıkları sunumlara ayrılmıştı. Sunumların gördüğü ilgi, yazarların farklı bakış açıları ve yer yer birbirlerine yönelttikleri eleştiriler, tartışmanın daha geniş bir boyutta yapılmasını zorunlu kıldı. Bu kitap da bu tartışmaları kalıcı hale getirmek ve geniş
34 TL.
Türkiye'de gündelik yaşama içkin birtakım süreklilikler aranıyorsa eğer, öncelikle, herhangi bir 24 saat zarfında birbirimizi ne sıklıkla sahtelikle, iki-yüzlülükle, samimiyetsizlikle, içi-dışı bir olmamakla veya numara yapmakla yargıladığımıza bakabiliriz. Başka şeyler de yapabiliriz: Bu ilginç iç-dış ikiliğinin tesiriyle, ıslak imza ve resmi mühürde yeni dinsel formlar veya noter kurumunun kendisinde inanç ticaretinin yeni yüzünü de keşfedebiliriz. Kısacası tüm bu görüngülerde bir şeylerin tezahürünü, eks
15.74 TL.
Türk kültürünün tarihsel ve sosyolojik tecrübesi bu kitabın temel problemi olarak alınmıştır. Çünkü tarihsel ve sosyolojik boyut göç ve kültürün iki temel ayağını teşkil eder. Bu bağlamda göçün toplumsal tarihimizdeki yeri ile modern hayata getirdiği etkiler kültürel ve eğitimsel tecrübeler üzerinden incelenmektedir. Yurt Dışı Göçler Almanya örneğinde, Balkan göçleri ve göçte İstanbul tecrübesi tarihsel boyutta, Suriyeliler güncel boyutta, köyden mahalleye evrilen süreç ise iç göçün kentleşme istikamet
32 TL.
Doğru, gerçek, tarafsız, güvenilir, kaliteli ve özgün habercilik anlayışının yansıdığı gazetecilik uygulamaları önündeki tüm engellemelere karşın bildiği yolda emin adımlarla ilerlemektedir ve kendini ifade edeceği bir alan yaratma konusundaki mücadelesini devam ettirmektedir. Önemli olan haberdir, önemli olan gazeteciliktir ve bu değerin anlaşılması, meslek ahlakı ve etiği açısından da gelecek kuşakların demokrasi ile olan imtihanının bugünden yapılan sınavı olarak da düşünülebilir. Yavaş gazetecilik kült
40 TL.
Modernlik, gerek bir düşünce sistematiği, gerekse bir yaşam tarzı olarak, dünyada etki alanları bu denli geniş bir kavram olmuştur. Müslüman toplumların modernlikle karşılaşmasından itibaren birkaç yüzyıl geçti, ancak henüz bu düşünce sistematiği karşısında hesaplaşma gerçekleşmiş değildir. Modernlikle karşılaşmamızdan itibaren başlayan müslüman toplumlardaki hayranlık ve öykünme, yine Batı'lı düşünce insanlarının öncülüğünde gerçekleştirilen bazı eleştirilerle devam etti. Artık dünyanın varoluşsal sancı çe
26 TL.
Üniversitelerin, geleneksel işlevlerinin yanında kendilerine yüklenen kamu hizmeti misyonuna uygun olarak, içine doğdukları kentlerin gelişimine katkı sunma çabaları tarihsel süreç içerisinde yaşadıkları metamorfozun bir sonucudur. Toplumların uğradığı iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere ayak uydurma baskısıyla biçimlenen üniversitelerin çağımızda ulaştığı form multiversitedir. Multiversite kavramı, kurumun, badirelerle dolu zaman yolculuğunda, parçası olduğu toplumun evrimine bağlı bir dönüşü
37 TL.
Doğu, Batı ve Ötekilik başlıklı bu kitap oryantalizmin özünü oluşturan Doğu-Batı ayrımının bir ötekileştirme sürecini nasıl oluşturduğunu ele almayı amaçlamaktadır. Kitabın temel yaklaşımını üniversite öğrencilerinin Doğu-Batı ayrımı bağlamında Öteki algısını analiz eden uygulamalı çalışma ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin yaklaşımlarından yola çıkarak ötekileştirme sürecinin dinamik yapısı üzerine durulmaktadır. Eserde Ötekinin şekillenmesi, Doğu ve Batı kavramlarının etimolojisi; Doğu-Batı ay
24 TL.
Montaigne'den Montaigne'e modern antropolojinin ve etnografyanın öncü ismi Claude Lévi-Strauss'un, deneme türünün mucidi Montaigne üzerine 55 yıl arayla gerçekleştirdiği iki konferans konuşmasını bir araya getiriyor. Bu iki konuşma, hem Lévi-Strauss'un mesleğinin erken dönemlerinde zihnini kurcalayan soru ve temaların, mesleğinde duayen haline geldiği bir dönemde nasıl evrim geçirdiğini hem de etnografyanın devrimci bir bilim olarak güncelliğini nasıl koruduğunu gösteriyor. İnsanın bir başkasıyla karşılaşma
12.96 TL.
Sistematik olarak yakın tarihlerde araştırılmaya başlanmış olsa da insan doğasına ilişkin çok sayıda gözlem ve varsayım daima mevcut olmuştur. Hukuk, tarih, teoloji ve siyasete ilişkin ilk sistematik incelemeler, insanın doğasına ilişkin az çok safça varsayımlardan hareket eder. Roma hukukunun sahası genişlerken tebaaya ilişkin ayrım jus gentium ile jus naturae, yani belirli bir halka mahsus yasalara karşılık her halkta müşterek olan ve insanın doğasından türeyen âdetler ve yasalar arasında yapılıyordu. Ro
18.52 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 236 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1