Sonucu Daralt
Kategori
(x)Finans
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 469 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Sermaye piyasalarında küreselleşmenin etkisiyle yaşanan büyük değişimler, artan rekabet ortamı, iç denetim sistemlerinin kapsamını doğrudan etkilemiştir. Şirketlerin amaçlarına ulaşabilmesi için hazırlanan iç kontrol prosedürlerinin etkin şekilde uygulanabilmesinin temel yolu, değişen piyasa koşullarına göre kendini sürekli yenileyen iyi bir iç denetim sisteminin kurulmasıdır. Önceleri hata ve işlem odaklı olarak faaliyet gösteren iç denetim çalışmaları, günümüzde risk ve süreç odaklı faaliyet göstermektedi
46.3 TL.
Üç yıldır, gönüllü olarak çalıştığım Mikrokredi Projesi özel bir öneme sahip benim için. Yıllardır profesyonel ya da gönüllü olarak çalıştığım tüm projelerin üzerinde bir yerde; insanların yaşamına dokunmanın ve sonuçlarını hemen görmenin mümkün olduğu nadir projelerden. Üç yılda, 4.000in üzerinde kadınımıza girişimcilik eğitimi verdik. Bunlardan 2.000in üzerinde kadınımızı kredilendirdik. Dostlar nefeslerini rüzgâra dönüştürdüler, 1.000.000 TLnin üzerinde kaynak yarattılar, 2.150.000 TLlik kredi havuzu olu
92.59 TL.
Bobi  Frs uygulamadaki boşluğu doldurmak amacıyla çıkmıştır. MSUGT çağdaş ihtiyaçları karşılamaktan uzak, TMS/TFRS'ler ise karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, Kayik dışındaki şirketlerin uygulayacağı çağdaş bir finansal raporlama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bobi Frs'nin uygulama kapsamı TMS/TFRS'lerden daha büyüktür. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu standardın önemi daha da artacaktır. Kitabımız, Bobi Frs'yi ele alan ilk kitaptır. Kitabın amacı, uygulamacılara yeni düzenlemeyi tanıtmak ve bazı e
60 TL.
Finansal okuryazarlık en genel anlamıyla bireylerin finansla ilgili konulardaki tutum, davranış, bilgi ve becerilerinin toplamıdır. Bireyler yaşamları süresince nelere yatırım yapılacağı, risklerin nasıl yönetileceği, hangi miktarda ve nasıl borçlanılacağı, tasarrufların nasıl değerlendirileceği ve nasıl bütçe yapılacağı gibi konularda çok sayıda finansal kararlar almak ve uygulamak zorundadırlar. Finansal okuryazarlığın düşük olması finansal sorunlarla baş edilmesini zorlaştırmakta, bilinçsiz tüketim ve ih
39.01 TL.
BOBİ FRS uygulamadaki boşluğu doldurmak amacıyla çıkmıştır. MSUGT çağdaş ihtiyaçları karşılamaktan uzak, TMS/TFRS'ler ise karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, KAYİK dışındaki şirketlerin uygulayacağı çağdaş bir finansal raporlama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. BOBİ FRS'nin uygulama kapsamı TMS/TFRS'lerden daha büyüktür. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu standardın önemi daha da artacaktır. Kitabımız, BOBİ FRS'yi ele alan ilk kitaptır. Kitabın amacı, uygulamacılara yeni düzenlemeyi tanıtmak ve bazı
55.56 TL.
Waste Yönetim, Enron, Worldcom, Bernie Madoff ve Lehmann Brothers gibi skandallar sonrası finansal bilgi manipülasyonu ya da diğer adıyla muhasebede manipülasyon kavramı önem kazanmıştır. Sekiz bölümden oluşan bu kitapta, okuyucuyu sıkmayan sade bir dille finansal bilgi manipülasyonu konusunun anlatılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; finansal bilgi manipülasyonu hakkında temel kavramlar, finansal bilgi manipülasyonunun nedenleri, amaçları, yöntemleri ile beraber finansal bilgi manipülasyonu uygul
18 TL.
Özlem Denizmen, paranızı en iyi şekilde yönetmeniz ve cebinizde mucize yaratmanız için gereken formülleri sizin için yazdı. Paranızı iyi yönetin ki, hayatınızda her şey yolunda gitsin! Özlem, bir süredir 'sosyal girişimci' şapkasıyla sosyal ve görsel medyada çok başarılı bir şekilde yürüttüğü 'finansal okuryazarlık' projesini bu kitapla artık kalıcı hale getirdi. Böylece insanların günlük hayatlarında birçok karar almalarını gerektiren para ve bütçe yönetimi konusunda her an başvurabilecekleri önemli bir r
32 TL.
Rekabet ekonomisi ve düzenlemelerde çözüm iktisatçılar, yöneticiler ve hukukçuların yakın işbirliğinde yatmaktadır. Ekonomi bilimindeki gelişmelerle hukuksal düzenlemeler arasındaki köprüyü kuracak bir süreç son derece de önemlidir. İktisat kitaplarında ideal piyasa olarak kabul edilen tam rekabet koşullarından birisi firmaların boyutlarının fiyatı etkilemeyecek kadar küçük olmasını içermektedir. Dışa kapalı ekonomi koşullarında bile gerçekleşmeyen böyle bir piyasa, dışa açılan ekonomilerde dev yabancı firm
30 TL.
- Bir Kalkınma Anlayışı Olarak Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilir Finans ve Dünya Uygulamaları - Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim - Sürdürülebilirlik ve Sermaye Piyasası - Sürdürülebilirlik ve Sigorta - Sürdürülebilirlik Raporlama - Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans İlişkisi Üzerine Literatür Taraması - Bıst Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamında Ekonometrik Bir Uygulama
28 TL.
İçindekiler Bölüm 1: Reytingler Bölüm 2: Gelişmekte Olan Ülkeler için Hükümranlık Reytinglerinin Belirleyicileri Bölüm 3: Hükümranlık Reytinglerinin Gelişmekte Olan Ülkelerde Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi
20 TL.
İçindekiler Önsöz Özgeçmiş İçindekiler Tablolar Listesi Şekiller Listesi Kısaltmalar 1. Giriş 2. Kurumsal Yatırımcı 3. Bağımsız Denetim 4. Literatür Tarama 5. Kurumsal Yatırımcının Yatırım Kararlarına Bağımsız Denetimin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 6. Sonuç Kaynaklar
23.5 TL.
Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile düzenlenmiştir. İdari ve mali özerkliği olan belediyelerin müstakil bütçeleri varıdır. Belediyeler görev ve hizmetleri yerine getirirken gerek duymaları halinde borçlannma yoluna gidebilecekleri gibi, bazı iktisadi faaliyetlerde de bulunabilir veya ortaklık ve üyelik kurabilirler. Bu kitapta belediyelerin borçlanması, arsa ve konut üretimi ile şirket, işletme, kooperatif, dernek ve vakıf, sendika kurması, ortaklığı ve üyeliği konuları uygulayıcılara yöne
15 TL.
BÖLÜM 1: KUVEYT'TE İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI A. GİRİŞ B. KUVEYT'TE BANKACILIK SEKTÖRÜ C. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA BÖLÜM 2: BAHREYN'DE İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK GİRİŞ A. BAHREYN (BAHREYN KRALLIĞI): SİYASİ VE EKONOMİK YAPISI B. BAHREYN'DE FİNANSAL YAPI VE BANKACILIK SEKTÖRÜ C. BAHREYN KRALLIĞINDA İSLAM EKONOMİSİ ve İSLAMİ BANKACILIK D. BAHREYN'DE İSLAMİ BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ E. KÜRESEL PİYASALARDA BAHREYN İÇİN İSLAMİ FİNANS VE BANKACILIK PROFİLİ SONUÇ KAYNAKÇA BÖLÜM 3
56 TL.
*Takastan Bankacılığa *Ticaret, Para ve Bankacılık *Sermaye Oluşumu*Modern Bankacılığın Doğuşu *Para, Banka ve Kredi Sistemi ile Finansal Sorunlar
29.5 TL.
1. BÖLÜM EKONOMİ VE EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2. BÖLÜM FİNANSAL OKURYAZARLIK 3. BÖLÜM FİNANSAL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR 4. BÖLÜM FİNANSAL OKURYAZARLIKTA KARAR VERME 5. BÖLÜM TÜKETİM KAVRAMI 6. BÖLÜM TASARRUF 7. BÖLÜM FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI 8. BÖLÜM MENKUL KIYMET SEÇİMİNDE KULLANILAN ANALİZLER 9. BÖLÜM DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK TÜRLERİ 10. BÖLÜM ÜNLÜ YATIRIMCILARDAN TÜYOLAR
22.5 TL.
Bu kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin iktisat ve İşletme başta olmak üzere değişik bölümlerinde okutulan Para ve Banka derslerinde takip edilmesi düşünülen konulara göre hazırlanmıştır. Bu dersin içeriğiyle ilgili Türkiyede ciddi bir karmaşanın olduğu bir gerçektir. O nedenle, birçok okulda bu dersin içeriği birbirinden oldukça farklılık arz etmektedir. Bazı fakültelerde bir dönem bazılarında ise iki dönem olarak müfredata konulmaktadır. Para Banka dersini okutan hocaların bir kısmı finansal s
25 TL.
Bu kitap, finansal yatırım dünyasına girme aşamasında olan kişilerin, doğru kararlar vermesine yardımcı olacak bir rehber niteliğindedir. Kitap, finansal piyasaları tanımak, nasıl işlediğini anlamak ve bu piyasaları kullanarak bireysel amaçlarınıza ulaşmak için size uygulama imkânı vermesi ile öne çıkmaktadır. Kitabın, ABD gibi gelişmiş bir finansal piyasa eksenindeki işlemler üzerine kurulu olmasının yanında, yaklaşık 30 yıldır yayınlanıyor olması, başka bir materyale ihtiyaç duymadan amacınıza ulaşma fırs
74 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 469 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1